Cråkas Apporteringsskola Del 5. Ingång

Del 5. Ingång med Apport

Det här är en komplex del i apporteringen, många hundar (alla jag tränat) har tyckt att det varit svårt att hålla fast apporten samtidigt som de ska göra en korrekt ingång.

På filmen ser det kanske lätt ut men jag lägger mycket tid på varje del och jag påminner ofta om hålla fast i separata övningar (se tidigare filmer) blandat med dessa övningar.

Envishet lönar sig till slut lossnar det och hunden blir bekväm med ingången med apport.

Game on! ?