Belöningar är information till hunden

En belöning är inte bara en belöning för väl utfört arbete det är också information till hunden, information om vilket beteende jag faktiskt vill ha.

Om jag också lägger till en belöningssignal innan belöningen, ett klick eller ett muntligt ord exempelvis rätt, så blir informationen ännu tydligare eftersom det blir lättare att hinna tajma det exakta beteendet.

Vi säger att jag ska lära hunden att krypa baklänges, om jag då klickar och belönar exakt när detta sker kommer det efter några upprepningar bli tydligt för hunden vilket beteende jag är ute efter.

Om jag har en hund som snabbt bygger frustration tex genom att börja gnälla och/eller skälla måste jag inte bara vara tydlig när jag startar träningspasset utan också ge mycket information = belöna frekvent.

Om jag exempelvis tränar kontakt vid sidan kommer jag belöna/informera hunden väldigt frekvent i början så att hunden inte behöver fundera över vad den ska göra.

Varje gång jag klickar och belönar talar det om för hunden vilket beteende jag vill ha, ju oftare jag gör det desto tydligare blir det.

När hunden sedan förstått – aha det är så här jag ska göra! Är den redo att gå vidare, exempelvis hålla kontakten lite längre innan belöningen kommer, eller krypa något/några steg till.

Det här är självklart för de flesta men ibland glömmer vi av att belöningen är just information vid inlärning och belönar även fast vi inte är helt nöjda eller på helt fel ställe så informationen går förlorad.