Vad ska hunden göra!

Min hund ska inte dra i kopplet, inte hoppa på människor, inte skälla när det ringer på dörren, inte ploga i fotgåendet, inte tugga på apporten, inte trava in på inkallningen osv osv…

Det är så lätt att fastna i vad hunden inte ska göra och därmed fokusera mest på felen som hunden gör

Och visst är det bra att vara medveten om vad hunden gör som man inte vill att den ska göra, men när du vet det, vänd problemen till Mål – vad vill jag att hunden ska göra istället!

Exempelvis:
Inte dra i kopplet – Mål: gå vid min sida
Inte tugga på apporten – Mål: hålla fast apporten
Inte ploga i fotgåendet – Mål: vara rak i kroppen vid min sida

Att fokusera på vad hunden inte ska göra leder ofta till upprepade konflikter

Om vi istället fokuserar på målet kan vi därefter lägga upp en träningsplan där vi successivt höjer kriterierna och förstärker de beteenden som vi vill ha

Exempel:
Problem – Hoppar på gäster.
Mål: Hälsa på gäster med alla fyra tassar på backen.

Träningsplan:

Arrangera en hälsningssituation, en människa (förslagsvis en familjemedlem) kommer in, hunden hoppar men får ingen uppmärksamhet alls, när hunden ger upp (slutar hoppa) får den uppmärksamhet och godis. Vi upprepar samma sak tills hunden har fattat och därmed hälsar på människan med alla tassar på golvet. Detta innebär att personen kan behöva gå ut ur huset och komma in igen upprepade gånger just för att skapa hälsningssituationen

Om det går enligt träningsplanen ska hoppandet avta mer och mer tills det slutligen upphör med den människan

Om det inte händer, hur kan jag förenkla situationen så det blir lättare för hunden att göra rätt?

Ex: Trötta ut hunden lite innan träning, träna när den är hungrig och därmed mer motiverad att göra rätt, byta miljö, personen som hunden ska hälsa på är någon som den är mindre benägen att hoppa på.. osv

Stegring – byt människor och upprepa, byt miljö och upprepa, träna ofta så beteendet blir befäst.

Var beredd att själv belöna med godis vid spontana hälsningar

Genom att fokusera på mål, kan vi träna bort icke önskvärda beteenden istället för att jämt och ständigt hamna i konflikter som inte är roliga varken för oss eller hunden