Du befäster det du belönar

Ingångar vid sidan är något jag lägger mycket tid på. Det ska vara kul att komma in och rörelsen ska sitta i muskelminnet.

Så länge hunden inte har den förståelsen gör jag inga avslut vid sidan i momenten (om jag inte tränar specifikt just då på just ingången i momentet och hjälper hunden att hamna rätt)

Det är så lätt att man gör en momentkedja exempelvis vittring, hunden springer ut, letar målmedvetet, tar rätt pinne, håller fint, springer in och sätter sig snett, man belönar ändå för allt annat var så bra, men samtidigt befäster man den sneda ingången, speciellt om det upprepas i många moment.

Det är också lätt att hamna i en två stegs ingång, alltså att hunden sätter sig snett och sedan rättar in sig med hjälp av din blick/axel/signal. Hunden kommer tro att det är så en ingång ska se ut.

Varför är det då så viktigt – en dålig ingång innebär poängavdrag i väldigt många moment och det är ju supertrist speciellt om hunden gör allt annat bra.

Här kommer några tips:

Träna ofta på ingångar och ha högt värde på belöningen, det ska vara kul att komma in till sidan.

Gör inte en ingång om du inte tränar på den.

Var noga med grunderna och rakheten vid sidan, baken ska varken peka utåt eller inåt.

Eventuella hjälper ska successivt jobbas bort, ha en plan för det.

Om ingången blir sned, kliv ur istället för att rätta.

Tillrättalägg miljön, jag använder ofta positionspinnen och stå framför spegeln då kan du stå helt stilla medan hunden hamnar rätt gång på gång.

Med Cråka har jag jobbat och jobbar fortfarande en del med att hon ska klara av ingången från hög fart, hon kan både studsa till och bromsa in lite sent.