Cråkas Apporteringsskola Del 4. Hålla fast apporten

Den viktigaste grunden i apporteringen är hålla fast, därför lägger jag mycket tid på detta.

Jag börjar i rörelse, håller i apporten och rör mig från hunden, jag börjar med att bara belöna gripande (se del 1) sen höjer jag kriteriet till att hålla, har hunden svårt för apporten så är kriteriet bara hålla stilla oavsett hur och sen successivt höja kriteriet i hur hårt greppet är.

Har man däremot en hund som har stort föremålsintresse och kamplust är kriteriet direkt – hålla hårt. Jag vill dessutom ha apporten bakom hörntänderna, hamnar apporten långt bak i munnen är det mer troligt att hunden kommer tugga eller kasta om greppet.

Om hunden håller löst eller tuggar låter jag den göra det (utan att ta apporten) den testar sig fram och det är min uppgift att lära den hur jag vill ha det, detta gör jag genom att ge belöningssignal direkt jag känner ett bra grepp och belöna, efter hand kommer hunden börja se mönstret – att hålla apporten i ett fast grepp lönar sig, inte tugg och löst grepp.

Tappar hunden apporten retas jag lite och sen gör vi ett nytt försök. Även här är omvänt lockande bra att använda, tugg = leksak borta, fast grepp = leksak framme.

Är din hund tveksam och inte riktigt vill, testa att öka på farten när du rör dig och rör apporten på ett leksamt sätt, gör din hund nyfiken och taggad, belöna minsta intresse i början. Börja med något annat än en apport om hunden har svårt för den.

Har din hund däremot stor kamplust blir din största uppgift att se till att belöningen alltid har ett högre värde än apporten. Håll hårt i apporten så får du din leksak, lägg tid på att leka, omvänt lockande är nästan ett måste i början. Apporten får inte bli en leksak!

Game on! ?