Vad kan jag påverka på tävling

Jag är tävlingsmänniska ut i fingertopparna, jag älskar att tävla! Det motiverar mig, jag får en stor träningsmotivation av att ha en tävling framför mig. Jag vet hur jag ska lägga upp träningen med hunden flera månader innan tävlingsdatumet, jag gör en plan (som jag ibland får revidera efter resans gång) planen är viktig, kan hunden momentet? Om inte ska det läras in, behöver någon del bli bättre? Håller allt i en kedja? (utan belöningar) Det ska också övertränas, tävlingen ska kännas lätt, vi ska inte ligga på marginalerna för att lyckas genomföra momentet, därför går vi dubbla fotprogram, dubbla sträckor i framförgående osv.

Jag tränar också mentalt, jag visualiserar hela tävlingen – känslan, den positiva energin, glädjen, jag ser framför mig hur vi kommer in på planen, hur känslan är när vi ställer upp, vilket team vi är och hur vi tillsammans dansar oss igenom hela tävlingen. Inget negativt finns med här, inga fallgropar, inga fel, bara flyt och glädje rätt igenom. Den här inre filmen låter jag rulla kontinuerligt.
Varför gör jag då detta? På tävlingsdagen kommer det naturligtvis lite nerver, (de är nödvändiga för en bra prestation.)
 Eftersom jag redan gjort tävlingen i huvudet så vet kroppen vad den ska göra det kommer gå per automatik, låter det koko? Testa själv, men inte bara ett par dagar innan, börja i god tid.

Är tävlingen mellan mig och mina medtävlanden? Nej! Tävlingen är mellan mig och de mål jag har satt upp. Det är det enda jag kan påverka, jag kan inte påverka hur det ska gå för de andra på tävling, om jag har mål som är kopplade till andra då har jag ingen kontroll, hur ska jag kunna förbereda mig för att vinna om det är beroende av vad de andra gör?
Mina mål är djärvt ställda jag vill ha perfektion utifrån hundens och min kapacitet, om vi klarar målet så kan en konsekvens av det bli att vi vinner tävlingen, men om det har gått bättre för en medtävlande och jag ändå lyckats uppnå mina uppsatta mål är jag inte ledsen för det, målet blev ju uppnått. Om jag däremot vinner tävlingen trots att mina mål inte uppfylldes känner jag mig inte som en segrare.

Den stora motivationen med tävlandet för min del är att komma så nära min målbild som möjligt.

v