Dag 9: 9 steg – Mål och planering FTW!!!

Hundar bygger snabbt förväntningar och vi förare har lätt att fastna i givna mönster, ingen bra kombo. Genom tydliga mål, planering och medvetenhet om vart man brukar belöna kan vi snabbt ta oss ur mönstren och få utveckling och uthållighet.

Mål:
Backa minst 30 steg på 30 dagar

Dagens delmål:

Backa 9 steg

Planering av pass 9:

Belöna på steg: 2, 1, 3, 6, 2, 7, 1, 1, 9

Belöning: En foderkula för fåtal steg, flera foderkulor för sex steg och uppåt + beröm

Belöningsplacering: Jag varierar, hon får komma till mig, jag ger henne i position och slänger ut flera på golvet

Om det blir fel: Börja om och gör lite lättare

Viktigt:

Belöna inte på steg 4 där jag tidigare fastnat och därmed byggt mycket belöningsförväntan. I de längre sträckorna hjälper jag henne genom att röra mig för att undvika frustration då hon annars gärna stannar upp på fjärde steget och istället bjuder på något annat beteende i frustration över att inte få belöning just där.