Dag 9: 45 meter – Kriterier och externbelöning

Kriterier

När jag vet hur jag vill att fotgåendet ska se ut så gäller det att hålla på kriterierna, även under längre sträckor. Det är lätt att fela om du gör korta sekvenser, men om du gått i flera minuter och din hund har varit väldigt duktig men den sista lilla sträckan händer något, din hund kommer ur position eller tappar kontakten orkar du bryta då? Eller släpper du igenom felet – din hund har ju ändå varit duktig under lång tid… Om du släpper igenom, vad blir då lärdomen för hunden.

Var petnoga med dina kriterier, det kommer löna sig i längden.

Externbelöning

Idag testade jag att belöna de långa sträckorna med en utkastad externbelöning, tanken med det var att få mer dragning nedåt eftersom jag upplever att hon ibland i de längre sträckorna studsat till med frambenen, något som jag inte vill ha, men som jag upplever har varit svårt att hinna fela. Resultatet var bra tycker jag, så det ska jag verkligen använda mig en del av.

Dag 9: 45 meter