Cråkas Apporteringsskola Del 7. Hög fart in

Ofta har hunden högre motivation och alltså högre fart ut till apporten, därför är det bra att jobba separat med farten in.

Farten in ska vara lika hög som farten ut. Det här är en bra övning för att få hunden att ta i och springa snabbt till mig. Medhjälpare (Emelie) håller Cråka, jag börjar springa, när jag hunnit iväg en bit tar Emelie fram apporten och håller upp framför Cråka, när hon griper tag i apporten släpps hon iväg.

På min belöningssignal får hon släppa apporten och ta leksaken som jag håller i handen.

Kriterierna för att jag ska belöna är

1. Hon ska hålla apporten i ett fast grepp

2. Galoppera fort

Om hunden har svårt att gripa apporten när någon annan presenterar den får man först träna på den delen separat, stå då nära och ge belöningssignal och belöna så fort hunden väljer att gripa.

Obs det är inte Cråka som piper på filmen det är Inka som ligger vid sidan av och är sotis.

Game on!