Cråkas Apporteringsskola Del 2. Omvänt lockande

Med omvänt lockande kan jag på ett tydligt sätt förklara vilket beteende jag vill ha och vilket beteende jag inte vill ha.

Principerna börjar jag lära in genom att hunden först får lära sig att låta bli godisen för att få den. Öppen hand med godis betyder rätt, du kommer få, stängd hand betyder fel, chansen försvann. Samma med leksak, leksak framme = rätt, leksak som försvinner = fel, chansen försvann.

När hunden kan avstå går jag vidare till att hålla stadgan i sitt eller ligg.

För att det ska funka att använda omvänt lockande i apporteringen måste hunden först förstå principerna (vad leken går ut på) i de ovan nämnda delarna.

Viktigt: Hunden får inte bli låg och ledsen för att det blir fel (belöning försvinner) blir den det har man lärt in det fel och poängen med att använda det försvinner.

Game on!