Dag 23: 115 meter

Det sägs att 90% av alla mål förblir oskrivna och att 90% av alla skrivna mål uppnås.

Experiment har visat att om man ger idrottsmän uppgiften att arbeta så länge man orkar blir prestationen sämre än om det finns ett givet mål att sträva efter.

Tänkvärt!