Dag 5: 25 meter – Belöna med leksak

Belöningar

Jag har fått en del frågor gällande belöningarna och om det går att köra lekbelöningar på belöningssträckorna och det gör det! Lek lite kortare stund på de sträckorna och lek betydligt längre på de längre sträckorna.
På filmklippet belönar jag enbart med leksak: