Gå = rätt

Vilka beteenden befäster du genom att fortsätta gå!? Fokustapp, pendlande position, skutt, plog eller kanske att hunden tränger.

När jag börjar inlärningen av ett fotgående så shapar jag fram det genom att backa och ha hunden framför mig, där lär jag den successivt hur jag vill att den ska gå, en stor fördel är också att jag ser den bra hela tiden

När jag sedan vänder upp så vi går i samma riktning ska detta redan vara befäst, då blir det lättare att hålla på alla kriterier samtidigt

Om jag får något som jag inte vill ha, till exempel ett fokustapp, börjar jag genast backa igen för att påminna och för att det ska bli tydligt vad jag vill ha och vad jag inte vill ha

När jag sedan går framåt igen ligger mitt fokus på lyckande, min belöning talar om för hunden att det du gör nu vill jag ha mer av

Bra grunder är A och O liksom tydlighet och första steget till tydlighet är att veta exakt hur man vill att momentet ska se ut, vad ska jag förstärka och vad ska jag inte förstärka.

Vill du ha hjälp med Fotgåendet kan jag tipsa om min Heldag med Fotgående (nytt datum ute nu) eller min Onlinekurs Fotgåendeklubben