Träna hundens fokusmuskel

Jag får många frågor om varför jag vill att hunden ska hålla kontakt med mig så länge, vad är egentligen syftet? På tävling behöver ju hunden inte sitta och stirra på oss så länge.

Nej det stämmer, på tävling behöver den inte sitta med kontakt i flera minuter, men den ska orka vara fokuserad ett helt tävlingsprogram och det pågår längre än bara några minuter.

Jag ser hundens fokus som en muskel som måste tränas för att bli uthållig och stark. Detta har jag flera strategier för och en av de strategierna är att bara sitta vid min sida och fokusera på mig.

Det är en av mina viktigaste grundövningar, fokusmuskeln tränas, den växer och blir starkare, den muskeln har jag stor nytta av i allt jag sedan tränar med min hund och på sikt inför tävling, det är den muskeln som tar oss in i bubblan.

Samtidigt som jag tränar hundens fokusmuskel försöker jag även träna min, jag vill ge hunden samma fokus tillbaka. Självklart kanske du tänker, men om vi rannsakar oss själva så är det absolut ingen självklarhet, vi är ofta usla på att fokusera länge och varför ska hunden göra det om inte vi gör det!