Tränar du mest på sådant ni redan kan?!

Det är så lätt att fastna i rutiner och mönster

Vi tränar genom att upprepa det hunden redan kan och belönar ungefär där vi alltid brukar belöna

Samma mönster upprepar sig gång på gång och vi slutar att utvecklas

För att bryta mönstret måste vi börja tänka till innan träningspasset:
Vad vill jag lära hunden?
Vad är målet med passet och hur ska jag stegvis ta mig dit?
Vad ska jag belöna med och vart och vad gör jag om det blir fel?

Efter passet är det bra att utvärdera hur det gick och om jag behöver ändra något till nästa gång?