30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 5

Oavsett vad som händer ska du hålla fast

Detta är överträning som vi sedan kommer ha stor nytta av, många hundar spottar apporten direkt den får syn på något annat roligt, om den stöter i exempelvis vårt ben i ingången eller om den blir överraskad av något, har vi däremot lärt hunden att hålla fast oavsett vad som sker blir inte detta ett problem.
Omvänt lockande är alltså inte bara ett superverktyg när det kommer till att få hunden att förstå rätt och fel.

Eftersom jag är i Stockholm idag får Tima vila.

30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 4

Omvänt lockande

Om hunden inte kan omvänt lockande måste det läras in först

Vad vi egentligen gör är att skapa en sorts stadga på apporten genom en rolig lek (omvänt lockande) när hunden kan hålla apporten medan vi har belöning framme börjar vi utmana genom att exempelvis dingla med leksaken, använder du godis kan du fresta extra genom att röra handen med godsaken i fram och tillbaka framför hundens nos. Klarar hunden hålla fast får den belöningssignal och ta sin belöning. Om den inte klarar det och släpper eller tuggar på apporten, gömmer du undan leksaken snabbt bakom ryggen eller stänger handen runt godisen, blir apporten stilla i munnen kommer belöningen åter fram, släppte hunden apporten, ta upp den och låt hunden åter ta den och testa igen, men gör retningen lite lättare att klara, så hunden får lyckas och se skillnaden, gör du rätt leder det till belöning, gör du fel försvinner den.

Timas fjärde pass, nu börjar vi successivt länga tiden som hon håller föremålet.

30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 3

Placering i munnen

Nu är det just fasthållandet som är i centrum men det är också viktigt vart apporten ligger i hundens mun, har du en hund som tar apporten långt bak, se till att justera fram den precis innan hunden biter fast så den hamnar rätt, bakom hörntänderna. När den ligger på plats handlar det i början om några få sekunder innan du ger belöningssignal, signalen måste också tajmas med att hunden verkligen håller apporten i ett bra grepp, om du råkar tajma din signal till att hunden släpper blir det svårare att gå vidare.
Det är bra om hunden lägger vikten bakåt när den håller apporten men var observant så den inte börjar kampa mycket, det är en tunn linje.

Om hunden tuggar

Om hunden griper, håller och sedan börjar tugga, ta inte apporten, ge inte ens en felsignal, låt hunden tugga men belöna det inte, ha is i magen, vänta till hunden håller apporten i ett fast grepp, ge signal och belöna. Anledningen till att det är dumt att göra någon affär av tuggandet är att hunden kommer ha svårt att sortera vad vi menar och efterhand kan detta göra att hunden tycker hela träningen blir kravfylld, jobbig och tillslut kanske den inte ens vill se åt en apportbock.
Jag ser det som en naturlig del i träningen, hunden kommer testa och den kommer inte vinna något på det, efterhand kommer det försvinna om vi lägger upp träningen på ett smart sätt.

Det är viktigt att hunden inte bygger en kedja av beteenden, exempelvis så här:

Hunden griper, och börjar efter någon sekund tugga, den tuggar några sekunder och håller därefter fast apporten i ett bra grepp, jag ger belöningsignal och belönar, detta upprepas många gånger, jag tror att jag belönar fasthållandet men i hundens värld är det en hel kedja av beteenden som blir förstärkta. Gripande – tuggande – fasthållande. För att inte fastna i detta måste vi se till att inte samma sak upprepas gång på gång, belöna därför som ovan men efter att ha gjort det belönar du direkt hunden griper i nästa repetition, sedan går du vidare till att belöna snabbt efter att hunden gripit, alltså innan den hinner börja tugga, utöka tiden väldigt långsamt och lägg lite extra motstånd precis där hunden brukar börja tugga, vilket kan göra att hunden håller lite bättre och ni kommer över det hindret. Nästa gång testar du att åter ha is i magen, blir det inget tugg belönar du ordentligt, blir det tugg väntar du åter ut det och ser till att belöna snabbare nästa gång.

Alltså strunta i tuggandet men se till att inte belöna det och fastna inte i ett mönster där hunden upprepar samma om och om igen. Hunden behöver inse att ju fortare den håller apporten i ett bra grepp desto snabbare kommer den åt sin belöning. När den förstått det ökar vi tiden successivt genom oregelbunden förstärkning.

På filmen jobbar jag också med omvänt lockande detta kommer jag skriva mer om imorgon.

På filmen nedan ser ni Timas tredje pass, nu jobbar vi med gripande i rörelse där hon tar i lite mer och kort hållande av pinnen. Jag upptäckte att lite ljud triggade henne att ta i mer.

30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 2

Fastna inte

Ligg inte kvar för länge på ett och samma steg, exempelvis hunden griper och du klickar, har du repeterat detta länge kommer hunden tycka att det är klart där, man griper, släpper och får en belöning, det kan vara tufft att gå vidare till fasthållandet efter det. Hunden ska inte mer än precis förstå vad du är ute efter innan du går vidare till nästa steg.

Fasthållande

När vi kommit till steget där hunden griper apporten och håller några sekunder brukar jag börja röra på mig, jag håller apporten med en eller båda händerna på klossarna i hundens huvudhöjd och rör mig bakåt, eftersom det här är nytt för hunden kan jag behöva locka den att följa med verbalt. Jag ger belöningssignal direkt hunden rör eller griper apporten, detta för att hunden ska förstå att den är på rätt spår. Jag undviker att göra väldigt hastiga rörelser som kan få hunden att tänka lek, anledningen är att sannolikheten för att hunden börjar se apporten som en leksak och därmed hantera den därefter är stor och då blir det svårt att ha fokus på beteendena på apporten.
Om hunden börjar tycka apportbocken är roligare än belöningen har vi ett stort problem, då kommer hunden inte längre vara intresserad av att gripa på ett visst sätt, hålla på ett visst sätt osv för att få sin belöning, den har ju redan belöningen i munnen. Försök därför att inte väcka hundens lekintresse allt för mycket för att få den att gå in och gripa och hålla, forma fram det successivt med hjälp av belöningarna som kommer efter hunden gjort rätt.
Apporten ska aldrig ses som en leksak, den kommer bli värdefull ändå genom denna träning men med bibehållet fokus på beteendena.

Det är en fin balansgång mellan att väcka hundens intresse och sug utan att det slår över och blir för mycket, det är också väldigt individuellt, för vissa kan man behöva röra sig fort, för andra slår det över fullständigt om man gör det, jag vill efterhand känna ett tryck i apporten men det får inte slå över i för mycket kampande.
Lär av dina misstag och ändra tills du hittar en strategi som fungerar för er.

Men det finns så klart undantag: Om hunden är väldigt omotiverad både av belöning och av apporten, testa först och främst att byta ut belöningen, finns det någon annan belöning som hunden blir mer motiverad av, i så fall fortsätter du att jobba med den belöningen, men om du inte får hunden att tända till kan du behöva göra apporten lite rolig, testa dig fram.

Valpträning

Här nedan ser ni Timas andra pass, när vi startar upp ett nytt pass är det viktigt att gå tillbaka i kriterierna och repetera de tidigare stegen några gånger, i detta pass låg fokus på ett gripande, eftersom hon hade svårt att börja gripa pinnen när vi höll i den, testade vi att lägga den på golvet och då blev det betydligt lättare, när vi upprepat detta några gånger tog vi åter upp den och hon fick gripa ur handen.
Anledningen till att jag vill hålla i apporten/föremålet är att det endast är då jag faktiskt vet om hunden håller apporten i ett fast grepp och därmed kan klicka rätt beteende.

Det är viktigt att komma ihåg att alla hundar är olika och man måste ofta testa sig fram.

30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 1

Under 30 dagar kommer vi lära hunden hålla fast olika typer av föremål både i rörelse och i stadga.

Hålla fast, den viktigaste grunden i apporteringen

Finns det något man ska lägga mycket tid på så är det just förståelsen i att hålla fast föremål, kan hunden hålla apporten i ett fast grepp blir alla andra delar ganska lätta att lära in.

Krav

Det är också här det kan gå väldigt fel, vi vet hur viktigt det är att hunden håller apporten i ett bra grepp och vad kostsamt det är om den inte gör det. Men bara för att det är viktigt får vi inte hamna i en ond spiral där vi sätter höga krav i vår rädsla för att det ska bli fel.
Höga krav leder nästan alltid till en stor osäkerhet och osäkerhet frambringar tugg, därmed bör det undvikas.
Se den här träningen som en lek som vilken annan träning som helst, se felen som viktiga lärdomar som behöver uppstå för att hunden ska få riktigt bra förståelse.

Ta och hålla föremål

Vi kommer shapa hunden att ta och hålla föremål, fördelen med att göra så är att vi håller fokus på beteendena, alltså vad hunden ska göra med föremålet, den blir därmed medveten om hur den ska gripa och hur den ska hålla för att få belöning.

Viktiga förkunskaper:

Högt belöningsvärde (hunden vill jobba för sin belöning)

Kontakt (en hund som inte fokuserar är svår att träna)

Miljö

Börja i en lugn miljö, stäng in dig och hunden i ett rum hemma, då kommer du inte behöva konkurrera med annat spännande i miljön.

Träna korta pass

Den här träningen gör att hunden måste tänka mycket och det bidrar till att den också tar slut fort mentalt, ställ en klocka med några minuter (kortare eller längre beroende på hur rutinerad din hund är.)
Om du kört ett pass som gått jättebra och plötsligt verkar hunden inte längre förstå, gör fel eller tappar koncentrationen så har du antagligen kört för länge, ta paus och lär av misstaget, kör ett kortare pass efter vilan. Hur länge hunden behöver vila är också individuellt för vissa räcker det med några minuter för andra kanske upp till en timme, men ju fler pass du kört desto längre vila behöver hunden ha.

Mönster

Det är genom upprepningar och mönster som vi verkligen får utveckling, försök därför att lägga flera kortare träningspass på rad för att hunden verkligen ska börja förstå vad du är ute efter.

Introduktion av föremål/apportbock

Jag kommer skriva apporten men vill du hellre lära in beteendena på ett annat föremål så går det jättebra, det är enkelt att lära in på en sak och sedan överföra på andra. Om du har en hund som känner en stark ovilja för apportbocken tycker jag att du ska välja ett annat föremål som hunden är mer neutral mot.
Förbered dig genom att fylla på med massa gott godis och ha leksaken lättåtkomligt, ta klickern och apportbocken i handen bakom ryggen.
Du kan stå upp, sitta på en stol eller på golvet, bestäm själv vad som känns bäst.
Börja klicka direkt hunden tittar på dig (det är alltid bra att börja belöna kontakten, upprepa detta några gånger, när du tycker att hunden fokuserar bra kan du ta fram apporten som tills nu varit dold bakom din rygg. Var beredd att klicka direkt du tar fram den, vårt första kriterie är en blick på apporten. Belöna med godis (om hunden gillar godis annars väljer du leksaken.)
Om hunden inte skulle titta på apporten när du presenterar den eller om du helt enkelt missade att klicka det snabba ögonkastet gömmer du undan apporten bakom ryggen igen, ta fram den först när hunden är koncentrerad på dig.
Upprepa detta några gånger. Blick på apport klick och godis. Varje gång du serverar godisen gömmer du åter apporten bakom ryggen. Skulle hunden bjuda på något annat så som att sträcka sig mot den eller gripa den, klickar du naturligtvis för det och utgår därifrån.

Kriterieplanen ser ut så här:

Blick på apporten k/b
Närma sig apporten k/b
Röra apporten med nosen, munnen k/b
Gapa över apporten k/b
Stänga munnen runt apporten k/b

Väldigt sällan är det precis den här planen man följer, ofta kan man hoppa över några steg för att sedan ändå behöva gå tillbaka några steg då man inte kommer vidare.

Låt hunden ta initiativet

Låt alltid hunden ta initiativet till att närma sig apporten, det vill säga tryck aldrig upp den i ansiktet på hunden, det har en negativ effekt och hunden kommer vilja vända sig ifrån apporten. Låt alltid hunden närma sig den självmant. Om du fastnar på första steget, att hunden bara tittar på apporten kan det vara bra att tänka på att en hund som är i rörelse kommer ha lättare att närma sig, om hunden sitter kan det alltså vara bra att få upp den på benen, klicka för blicken men kasta godisen bakom hunden, när den rest sig, tagit godisen och åter är på väg mot dig tar du fram apporten och upprepar innan hunden hunnit sätta sig, upprepa samma och låt hunden komma närmare och närmare innan du klickar ända tills den faktiskt vidrör apporten.

Dag 1 – Gripa och hålla några sekunder

Timas första pass – Titta – röra

Externa uppdrag

Jag får mycket frågor om vart jag kommer och håller kurser och föreläsningar, här kommer en samanställning över datum och platser, för anmälan ta kontakt med respektive arrangör, med reservation för att flera av dem kan vara fullbokade redan.

20-21/8 Valp/tävlingskurs, Häst och Hundskolan, Vänersborg

1-2/9 Fortbildning Instruktörer, Stockholm

3/9 Lydnadskurs och Föreläsning på kvällen, Nacka BK

4/9 Lydnadskurs, Värmdö BK

5/9 Föreläsning, Norrtälje Roslagens BK genom Lillian Roesch

6/9 Föreläsning, Eskilstuna BK

14/9 Föreläsning, Nordic K9 Search, mellan Enköping och Uppsala

18/9 Heldagskurs Fotgående, uthållighet, Hedemora

20/9 Föreläsning, Jönköping BK

21/9 Föreläsning, Göteborgs avd

21-23/9 Lydnadskurs, Du & Din Hund, Mölnlycke

4/10 Föreläsning, Tyresö Hundungdom

11/10 Föreläsning, Åstorp BK

12/10 Lydnadskurs, Åstorps BK

13-14/10 Lydnadskurs och Föreläsning på kvällen, Karlskrona, Carina Lundin

24-25/10 Lydnadskurs, Järvsö genom Christina Jonsson

26/10 Föreläsning, Härnösands BK

27-28/10 Lydnadskurs, Uthållighet och störningstema, Härnösands BK

8/11 Föreläsning, Kinnarp, Lunnagårdens Hund

14/11 Föreläsning, Uppsala Hundungdom

24-25/11 Lydnadskurs och Föreläsning på kvällen, Östersund, Hundkrut

1-2/12 Puppycamp, Kalix BK

3/12 Föreläsning, Mora BK

Föreläsningen heter Maximera uthålligheten inför tävling, läs mer om den under Föreläsningar.

Vill du boka mig för kurs eller Föreläsning maila så skickar jag info.

Det ligger också kurser ute på hemsidan som jag håller i egen regi i Karlstad, de bokas här på hemsidan, bland annat Heldag med Fotgående och Uthållighet och störningskurs.

Missa heller inte onlinekurserna Fotgåendeklubben och Apporteringsklubben som startar 1/11 och pågår 3 månader.

 

30 dagars Semesterutmaning

Det kom ett vykort från Hundsektorn, tydligen har de gått ihop och bestämt att vi inte ska slappa under semestern. De vill ha en 30 dagars Semesterutmaning och vem är jag att neka dem detta, jag är ju inte heller så mycket för att bara slappa.

Utmaningen går till på följande sätt

Under 30 dagar kommer vi träna på en ny plats varje dag, vad ni tränar spelar ingen roll, välj något eget eller kör samma som mig, om du har en liten valp består utmaningen i att leka på en ny plats varje dag i 30 dagar. Du deltar genom att ta kort eller filma, lägg upp i Game on puppys kommentarsfält på facebook under respektive dag eller hashtag #30dagarssemesterutmaning på instagram.

Varje dag kommer jag dessutom dela med mig av ett nyttigt träningstips.

Vi startar 1/7 Vilka är med? Utmana gärna dina vänner genom att tagga dem.

Lär känna din hund genom trixträning

Ofta blir vi så himla allvarsamma när det kommer till inlärning av moment, nu måste det bli rätt allvaret tynger våra axlar, sätter press och kan i värsta fall ta bort glädjen från träningen.
Annat är det med trixträning där skrattar vi, det gör inte så mycket om det blir lite galet, hunden är charmig och omgivningen ler, inte helt sällan bjuder hunden självmant på sina trixkunskaper lite då och då genom att visa upp dem. Få hundar spontan bjuder på ett moment eller en del av ett moment, har du funderat på varför det är så!

Jag tycker om att lära hunden olika trix dels för att jag verkligen lär känna min hund ordentligt i inlärningssammanhang, hur den fungerar, hur den tänker, hur den hanterar frustration, hur uthållig den är, hur jag kan hjälpa den på bästa sätt, hur fort jag kan höja kriterier osv osv.
Jag lär mig också vilka hundens styrkor och svagheter är. All kunskap kan jag sedan nyttja för momentträning och kedjor.

I hundens värld finns ingen skillnad mellan trix- och momentträning, momentträningen kan vara exakt lika lättsam och rolig som trixträningen, lek er fram, dela upp och forma, håll träningen lättsam, var inte rädd för att det ska bli fel, se felen som en viktig del i hundens utbildning, det behöver inte vara svårare än att du förstärker det du vill ha och låter bli att förstärka det du inte vill ha.

Så varför inte lyfta bort den där pressen från axlarna, fundera över varför den överhuvudtaget hamnat där, vi gör ju det här för att det är så himla kul och för att det är superhäftigt att kunna kommunicera med en hund.
Det finns inget blodigt allvar i det här, hundsport är bara fantastiskt roligt och tävlingar är bara ett nulägeskvitto som talar om för dig vad du behöver träna vidare på.

Och tänk vad häftigt om hunden spontant skulle börja visa upp fjärren eller varför inte krypet när vi har gäster på besök med precis lika mycket glädje som om den visade vacker tass eller sitt fint.

Kryp och tålamod = Sant!

Det finns några moment som tar väldigt lång tid att få till riktigt bra, ett sådant moment är kryp, det tar tid att få till rätt teknik och jobba upp en fin uthållighet. Momentet kräver en bra plan och massa tålamod från oss hundförare och om vi kan bygga upp det tålamodet som det kräver kan det bli riktigt bra.

När jag var tonåring och fick min första egna hund Schäfern Cirra minns jag såväl när det var dags att lära in momentet kryp, jag rådfrågade de som fanns att tillgå (detta var före internets intåg, ja så gammal är jag) bruksrävarna på min klubb ett gäng äldre karlar. Rådet jag fick var att lägga ner hunden och ryta kryp, hon skulle då följa mig krypandes vid sidan, eftersom jag var oerfaren gjorde jag som de sa och resultatet var överraskande nog inte (ironi) att hon kröp fint vid min sida, naturligtvis ställde hon sig upp.
Jag frågade igen och fick då rådet att trycka handen över hennes rygg, gud så jag skäms nu, för jag gjorde som de sa i brist på bättre vetande (förlåt finaste Cirra) om man trycker ner en stolt Schäfer så blir resultatet inte bra, de få gånger vi fick en femma på krypet fick vi cert. Älskade hund om jag haft dig idag…….

Klokare

Med nästa hund Border collien Riva hade jag helt andra verktyg, jag delade upp och jobbade långsiktigt och det betalade sig.
Med Frö har jag också jobbat långsiktigt och fast att det inte suttit klockrent på tävling ännu så är jag sjukt nöjd med hennes teknik som vi verkligen slitit för att hitta då hon från början gärna studsade fram, samtidigt som jag jobbar med att tekniken ska sätta sig i muskelminnet och att hon ska bli uthållig, jobbar jag med hennes integritet och att hon ska känna sig trygg i att krypa med okända runt sig, självklart kommer vi nå målet genom en välarbetad plan, långsiktighet och massor av tålamod. Nästa tävling ska det sitta klockrent!

För helvete!!!

Det finns en del saker som gör mig riktigt förbannad, till exempel när folk lämnar sina hundar i bilen på en solgassande parkering med tre centimeters ruta nedhissad. HALLÅ din hund kommer kokas levande, förstår du vilket fruktansvärt lidande du utsätter din hund för!
Om den nu skulle leva när du kommer tillbaka, fatta vilken ångest den fått utstå den tiden du varit borta.
Varje år ser jag och agerar på hundar som sitter i heta bilar och jag skulle inte tveka en sekund att slå in rutan om det krävdes, tyvärr går bara många förbi, de orkar inte engagera sig eller är kanske för konflikträdda, oavsett är det nästan lika bedrövligt att se men ändå välja att blunda.

Så snälla lämna hunden hemma, ta inte med den alls om du är tvungen att lämna hunden i bilen för att göra något ärende. Skugga hjälper inte i den här värmen inte heller att dra ner rutorna en bit. Lämna hunden hemma!!!

För många av er som läser är detta en självklarhet och i den bästa av världar skulle man aldrig behöva se en hund sitta flämtandes i en kokande bil, men det händer fortfarande alldeles för ofta och så länge det gör det måste vi andra agera, både genom att hjälpa hundarna vi ser men också genom att sprida informationen, så snälla hjälp till att sprida i ditt flöde vem vet kanske får du en annan hundägare att tänka till en extra gång och därmed räddar du kanske till och med en hunds liv.