Dag 6: 30 meter – Fotgåendeklubben

Fotgående är ett av de viktigaste momenten – vi har det dessutom som en återkommande del i många andra moment och för många även i ingångar på planen och i transporter. Men det är så mycket mer än det, det är domarens första intryck av oss, det är ett moment där vi måste vara samspelta, där vi vill ha ha energi och attityd men samtidigt balans, precision, teknik och kroppskontroll. Samtidigt behöver vi ha koncentration, fokus och uthållighet.

1:a November kommer jag starta Fotgåendeklubben, där kommer jag dela med mig av all min kunskap i ämnet, allt från hur man sätter mål, hur man på ett effektivt sätt planerar sina pass för att få utveckling och nå sina mål, viktiga grunder, kroppskontrollövningar, teknik, bakdelskontroll, position, glädje, energi, balans, uthållighet, utgångsposition, snabba sitt, stadga, vändningar, stegförflyttningar, tempo, hur man gör hunden störningstålig, helhetsträning, tips till föraren gällande rörelsemönster och tydliga signaler, mental träning, rutiner vid tävling, problemlösningar gällande vanliga problem så som hund som tränger, går för långt fram, tappar kontakt, piper, plogar, sätter sig snett osv

Du kommer få ta del av allt detta genom text och instruktionsfilmer med praktiskt utövande.
Passar alla oavsett nivå – från nyinlärning till ominlärning till finpill till dig som vill lära dig mer.
Anmälningar tas emot fram till 31/10 ett lösenord skickas då den 1/11 som ger dig fri tillgång till allt material under 3 månaders tid (alltså fram till 1/2)
Du anmäler dig via kurssidan.

Dag 6: 30 meter