Dag 4: 20 meter – Belöningsmönster

Det där med oregelbunden förstärkning

Oregelbunden förstärkning är ett bra sätt att jobba med uthållighet, den växer sakta men säkert fram genom att vi inte fastnar i belöningsmönster.
Tänk därför på att inte fastna i något visst mönster på de sträckor där du belönar mycket, exempelvis alltid efter tre steg, utan variera, ibland 1 steg ibland 10 steg osv. Om du vet med dig att du har lätt att fastna kan ett tips vara att sätta ut belöningspunkter efter belöningssträckorna, stega upp och sätt koner eller andra markörer där du ska belöna.