30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 11

Vad betyder kommandot apport för hunden?

Betyder kommandot: gripa tveksamt, hålla apporten löst, dåligt tempo, sned ingång, tugga och/eller kanske tappa den?
Jag är alltid noga med att inte döpa beteendet förrän jag är nöjd med alla delar, alltså när hunden griper snabbt, håller apporten i ett fast grepp, springer fort och gör en korrekt ingång.
Mitt tips är alltså att vänta med att befästa kommandot tills hunden är säker på alla delar. Om kommandots betydelse inte överensstämmer med din målbild kan det vara en god idé att döpa om när alla delar sitter.