En video – 30 olika belöningar

Här kommer några viktiga tankar kring belöningar:

Belöningar ska vara motiverande

Det är bara hunden som kan avgöra om belöningen är just en belöning

Man kan jobba upp värdet på en för hunden tråkig belöning med en värdefull belöning

Vårt engagemang i belöningen är viktigt

Beröm och uppmuntran förstärker effekten av belöningen

När och hur belöningen serveras har stor betydelse

Vi får mer av det vi belönar

En belöning kan vara lugn men också aktiv

Välfungerande belöningar och belöningsritualer ger flyt i träningen