Dag 8: 40 meter – Fotgåendet ett puzzel

Fotgåendet är komplext och innehåller väldigt många olika delar och trots att vi ofta är duktiga på att dela isär andra moment och befästa varje del för sig så är det sällan vi gör det när det gäller fotgåendet, där lägger vi ofta ihop allt på en och samma gång med väldigt varierande resultat, det blir både rätt och fel men hur ska hunden orka sortera bland alla kriterier, det blir ofta väldigt otydligt och vi står och stampar utvecklingsmässigt på ett och samma ställe. Jag ser det som ett puzzel där varje del behöver bli tydlig innan vi kan lägga ihop det till en helhet.

Men man bygger ingen uthållighet genom att träna delar och det behöver vi ha i fotgåendet, därför tränar jag helst uthållighet i just raksträckor (när hunden har bra förståelse för att gå rakt fram) då behöver jag inte blanda in andra puzzelbitar som kanske inte är riktigt klara. Dessutom upplever jag att om hunden blir riktigt uthållig i raksträckorna kommer den ha ännu lättare att vara uthållig när vi sedan adderar vändningar, svängar, halter osv. Just nu jobbar jag med uthållighetsavsnittet i Fotgåendeklubben med flera exempel på riktigt effektiva övningar.

Från och med idag speedar jag upp filmklippen lite (börjar ju bli en aning långt)
Dag 8: 40 sekunder