30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 12

Ingång med apport

En av de svåraste delarna i apporteringen är ingången, väldigt många hundar har svårt att både hålla apporten i ett fast grepp och jobba sig in i rätt position vid sidan.

En förutsättning är att hunden kan göra en ingång korrekt utan apport i munnen.

Här kommer några tips

Om du tränat bakdelskontroll på pallen kan det vara en god idé att plocka fram den igen och låta hunden jobba på den med apporten i munnen, håll i apporten i början så du känner hundens grepp.

Har hunden svårt för själva svängen in till sidan kan du testa att sätta hunden med apporten i munnen och sen ställa dig några meter framför med ryggen mot hunden, säg fot och låt hunden komma in till sidan och sätta sig, när du upprepat detta några gånger testa att göra helt om till vänster när hunden kommer in, då får den träna på alla delar fast omvänt, håll i apporten när du rör dig om hunden håller löst eller tuggar.

Baklängeskedja, repetera ingångar utan apport några gånger först. Sätt hunden vid sidan (utan själva ingången) med apporten i munnen – ge belöningssignal och belöna (om hunden håller apporten ordentligt,) upprepa några gånger. Låt hunden stå vid din sida, ge apporten och gör en vänster om halt, ge belöningssignal och belöna, upprepa. Sätt hunden framför dig, ge hunden apporten, låt den göra hela ingången, signal och belöning, upprepa.

Sätt ett snöre i apporten och lägg tryck i snöret under hela ingången.

Jobba med omvänt lockande under ingången.

 

30 Dagars Hållafastutmaning – Dag 11

Vad betyder kommandot apport för hunden?

Betyder kommandot: gripa tveksamt, hålla apporten löst, dåligt tempo, sned ingång, tugga och/eller kanske tappa den?
Jag är alltid noga med att inte döpa beteendet förrän jag är nöjd med alla delar, alltså när hunden griper snabbt, håller apporten i ett fast grepp, springer fort och gör en korrekt ingång.
Mitt tips är alltså att vänta med att befästa kommandot tills hunden är säker på alla delar. Om kommandots betydelse inte överensstämmer med din målbild kan det vara en god idé att döpa om när alla delar sitter.